vspace="5"

 

Головна

Ціна землі

Земля України

Як продавати землю

Розподіл землі

 
Статті

Продовження строку оренди земельної ділянки прямо залежить від волі орендодавця

Згідно ст. 1 Закону України про оренду землі" "Оренда землі - це засноване на договорі термінове платне володіння й користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницького й іншого видів діяльності".

Із цього визначення треба, що основним документом, що регулює права та обов'язки сторін, установлює умови використання земельної ділянки - є договір оренди землі або земельної ділянки. За загальним правилом цивільного законодавства основний укладання договору є волевиявлення сторін. У практичному втіленні волевиявлення сторін може бути виражене в різних формах або діях. Наприклад, переписка, з якої треба, що сторони згодні містити договір, рішення органів з юридичних осіб, рішення колегіальних органів. Договір оренди землі не є виключенням у цьому плані. Також не є виключенням договору оренди землі комунальної або державної власності. На них необхідно звернути особливу увагу.

Орендодавцем земельної ділянки находящегося в комунальній або державній власності є місцевий орган самоврядування або державної влади. Факт волевиявлення місцевого органа самоврядування про передачу в оренду земельної ділянки виражається в тім, що колегіальний орган приймає відповідне рішення. Згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" питання регулювання земельних відносин зважуються на пленарному засіданні ради - сесії й оформляються рішенням сесії. Таким чином, єдиним документом, що свідчить про наявність волевиявлення орендодавця укласти договір оренди земельної ділянки - є рішення сесії місцевої ради. На практиці цей факт часто ігнорується з боку орендодавця й рішення про передачу в оренду земельної ділянки може бути прийняте одноосібно главою ради. Орендар, також ігнорує цей факт, що у свою чергу надалі може привести до суперечки. Хоча про яку суперечку реально може йти мова, якщо споконвічно сам договір уже є незначним.

Як вказувалася вище оренда землі має свій строк по закінченні якого орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельна ділянка. Але, у договорі оренди землі може втримуватися умови продовження користування земельною ділянкою. На практиці дуже часто орендарі допускають одну помилку, що може привести до дуже негативних наслідків. Суть цієї помилки полягає в тому, що містячи договір оренди землі орендодавець діяв керуючись рішенням сесії в якому крім іншого був зазначений строк оренди, як одне з істотних умов договору. Для його зміни необхідно містити додатковий договір. У більшості випадків, уклавши додатковий договір, орендар уважає, що договір оренди продовжений на новий строк і продовжує використовувати земельну ділянку. Але, при бажанні орендодавець може в будь-який момент зажадати повернути земельну ділянку, обґрунтувавши свої вимоги на тім, що для продовження строку оренди немає відповідного рішення місцевого органа самоврядування, а підпис глави цього органа не є фактом волевиявлення.

Рекомендуємо на вищевикладене звертати пильну увагу й застосовувати в практиці.